Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vi kan tilby to modeller og prisstrukturer på foredragene.

Modell 1 har en lavere pris pr. foredrag, men en begrensning på +/- 50 tilhørere.

Modell 2 har høyere pris pr. foredrag, men med ubegrenset antall tilhørere.

Erfaringsmessig er det modell 1 som skaper best bevisstgjøring og refleksjon, siden det da blir mindre grupper. 

 

Modell 1

 • Foredrag elever mellomtrinn (1,5 time) kr. 3900,- (dagtid) inntil +/- 50 elever pr. foredrag.
 • Foredrag elever ungdomstrinn  (1,5 time) kr. 3900,- (dagtid) inntil +/- 50 elever pr. foredrag. 
 • Foredrag elever videregående skole (1,5 time) kr. 4500,- (dagtid) inntil +/- 50 elever pr. foredrag.
 • Foredrag foreldre/foresatte (2 timer) kr. 6500 (kveldstid) ubegrenset antall tilhørere.
 • Reiseutgifter
 • Kost og losji etter statens regulativ
 • Ved reisetid på over to timer vil dette også faktureres. Avtales på forhånd.

 Foredragene er fritatt mva.

 

Modell 2:

 • Foredrag elever mellomtrinn (1,5 time) kr. 6500,- (dagtid) ubegrenset antall tilhørere.
 • Foredrag elever ungdomstrinn (1,5 time) kr. 6500,- (dagtid) ubegrenset antall tilhørere.
 • Foredrag elever videregående skole (1,5 time) kr. 6500,- (dagtid) ubegrenset antall tilhørere.
 • Foredrag foreldre/foresatte (2 timer) kr. 6500,- (kveldstid) ubegrenset antall tilhørere.
 • Reiseutgifter
 • Kost og losji etter statens regulativ
 • Ved reisetid på over to timer vil dette også faktureres. Avtales på forhånd.

 Foredragene er fritatt mva.