Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Elevforedrag videregående skoleElevforedrag videregående skoleForedraget er tilrettelagt og tilpasset elever i videregående skole. Man bruker film, bilder og eksempler som de kan kjenne seg igjen i og som skaper reaksjon og refleksjon. Virkemidlene er sterkere i dette foredraget og eksemplene er av en annen karakter enn ved foredragene for grunnskolen.

 

Noen tema som blir berørt:

  • Digitale medier - fordeler og utfordringer
  • To liv - to verdener
  • Internett, holdninger og oppførsel
  • Publisering av innhold på nett
  • Trusler på nett
  • Manipulering og misbruk av bilder og film
  • Hvordan kan ditt digitale liv ødelegge for deg og andre
  • Digital mobbing og konsekvenser Digitale spor